Villkor

Allmänna villkor vid internetbeställning

Beställning:

Beställning av IsCompaniets produkter i webbshopen sker via hemsida. Beställning kan endast göras minst 2 dagar i förväg enligt webshopens priser. För övriga leveranser utgår frakt enligt annan tariff.
Kontakta IsCompaniet för gällande fraktpriser av övriga leveranser.
Totalkostnaden med fullständigt pris, leveranstid samt leveranskostnad inkl moms redovisas innan betalning. All betalning sker med betal/kreditkort i samband med beställningen.
Kontrollera noggrant att er beställning är beställd till rätt dag. Felaktiga beställningar som är utförda återbetalas inte.

Fraktvillkor:

Med frakt menas leverans till port, grind eller annan plats vid förutsättningen att det finns hiss el dyl fram till beställaren. Leverans uppför/nedför trappor, backar eller andra hinder ingår inte i ordinarie frakt.

Betalning:

Betalning sker i förväg med betal/kreditkort
Var därför noga med att omedelbart ta kontakt med oss vid eventuella felbeställningar.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Ansvar:

IsCompaniet avsäger sig allt ansvar för skador som kan uppkomma och ligger utanför företagets kontroll. IsCompaniet ansvarar inte för vattenskador som kan uppstå pga att frigolitlådor och säckar har ställts på en plats som inte tål vatten/kondens. IsCompaniet ansvarar heller inte om säckar eller lådor som lämnas obevakade och av någon anledning läcker och orsakar skada.

Ångerrätt:

Skulle du av någon anledning ångra ett köp, så kan du avbeställa leveransen senast kl 24:00 dagen innan leverans. Avbeställningar gjorda senare accepteras inte. Inte heller retur av is eller frigolitlådor. För eventuella skadade eller felexpedierade varor, se under Transportskador respektive Reklamationer.

Transportskador:

Reklamera alltid transportskador direkt till transportören!
Om frigolitlådor eller säckar har någon synlig skada vid mottagandet skall detta ovillkorligen noteras i samband med mottagandet.
Vi ersätter inte transportskador som inte har reklamerats till transportören!

Reklamationer

Om en vara är trasig eller på annat sätt felaktig, tag omedelbart kontakt med oss för vidare information om eventuell ersättning eller retur. Om skadan kan ha uppkommit under transporten se även under Transportskador.

Kortbetalning

Din betalning är säkrad genom att IsCompaniet använder DIBS (www.dibs.se) som betalväxel. DIBS system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. IsCompaniet har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

DIBS stödjer 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är du välkommen att kontakta oss på tel 08-31 30 41 eller mail info a iscompaniet.se.