Beräkna behovet av is

Hur länge håller isen?

Hur mycket is behöver jag?

Nedan följer en rekommendation, den måste anpassas till era omständigheter.

Om det förväntas en långvarig och varm fest, beställ gärna mera is!

Antal personer Kyla & Drinkar Enbart Kyla Enbart Drinkar
Upp till 50 40-50kg 20-30kg 20-30kg
Upp till 200 130-150kg 90-100kg 60-70kg